Münkariz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Adı sanı kalmamış, yıkılmış, yok olmuş, sona ermiş, batmış, çökmüş, tükenmiş: Roma idaresi altında yaşamış olan bir çok milletler münkariz olmuştur. Türklerin mahkum milletlere tatbik ettikleri siyaset hiç bir zaman öldürücü siyaset olmamış, bilakis, yaşatıcı siyaset olmuştur. Türklük hiç bir milleti öldürmemiştir. Asırlarca Türk kanunlarının temin ettiği nizam altında yaşamış milletlerden hiç biri zail ve münkariz olmamıştır... (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )