Münşi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eskiden yazma kabiliyeti yüksek, sanatsal düzyazı ve mektup yazarlarına verilen isim: Sanatlı bir söyleyişle yazılan düz yazıya "inşa", yazarına da "münşi" denir... Nazım sade olabilirdi, bu, caizdi. Fakat münşilik böyle değil; orada hüner lâzım, lügatler, izafetler, imajlar, istiareler, mecazlarla yazdığını süslemezsen kâtip ve münşi değilsin... (İlgili cümle kaynağı: İ. H. Sevük)
  2. Divan katibi.
  3. (Bir eser) İnşa eden.
  4. Sanatlı nesir yazı yazan.
( 0 soru/yorum )