münşi:

Münşi nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eskiden yazma kabiliyeti yüksek, sanatsal düzyazı ve mektup yazarlarına verilen isim.
    Sanatlı bir söyleyişle yazılan düz yazıya "inşa", yazarına da "münşi" denir... Nazım sade olabilirdi, bu, caizdi. Fakat münşilik böyle değil; orada hüner lâzım, lügatler, izafetler, imajlar, istiareler, mecazlarla yazdığını süslemezsen kâtip ve münşi değilsin... (İlgili cümle kaynağı: İ. H. Sevük)
  2. Divan katibi.
  3. (Bir eser) İnşa eden.
  4. Sanatlı nesir yazı yazan.