Mükellef nedir? Mükellefiyet ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir elinde ödeyeceği vergi paraları diğer elinde bir saat tutan mükellef
Mükellef vergi ödeme yükümlülüğü olan kişidir
  1. Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, yükümlü: Ne yapalım; herkesin bir vazife ile mükellef olduğu bu dünyada biz de bu suretle vazifelenmişiz. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. (muhasebe) Vergi ödeme zorunluluğu olan kimse veya kuruluş: Gelir vergisinin mükellefi, kanunun kabul ettiği anlamda gelir elde eden gerçek kişidir.
  3. (din) İyi ve kötüyü ayırt edecek kadar akıl sahibi ve ergenlik çağına giren erkek ve kadınlara mükellef denir: Mükellef olan kimseler, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından mesuldürler.
  4. Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış: En güzel köşkler, nakışlı kıyafetler, mükellef sofralar emrine amadeydi.


  • Mükellefiyet: Yasal düzenlemeler yoluyla ya da genel kanı gereğince, bireyin yerine getirmekle yükümlü olduğu eylemle: Satış veya devir tarihi itibariyle eski malikin vergi mükellefiyeti biter yeni malikin vergi mükellefiyeti başlar.
( 0 soru/yorum )