Mülk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir tapu senedi üzerindeki bahçeli müstakil ev maketi
Tapulu mülk
  1. Ev, dükkan, arsa, arazi gibi taşınmaz mal: Bunca mülk babasından kalmış. (derleme cümle)
  2. Bir devletin ülkesi: "Adalet mülkün temelidir"
  3. Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer ya da yapı: Tapulu mülk.
  4. Kur'an-ı Kerimin 67. Suresi. Mülk Suresinin faziletini de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şu hadisleriyle bildirirler: “Kur'an'da otuz ayetlik bir sure vardır. Okuyan kimseye bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Oda Mülk Suresidir.”
( 0 soru/yorum )