mültefit:

Mültefit nedir? Mültefit olmak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Güler yüz gösteren, hoş davranan.
    Kibar ve mültefit bir insandı. (derleme cümle)
  2. İltifat eden, iltifatkar.
    Her zamanki nezaketi, güzel yüzü ve mültefit sözleri ile bizi karşıladı.
  3. Dikkate alan, önem veren (kimse).
    Selam verdim, rüşvet değildir deyü, almadılar / Hüküm gösterdim, yararsızdır deyü, mültefit olmadılar (önemsemediler). (Fuzuli)