Mülhem nedir? Mülhem olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş, esinlenilmiş: Yazıların hemen hepsi, güncel olaylardan mülhem yazılardır.


  • Mülhem olmak: Esinlenmek: "Kur'an'da buyrulduğundan mülhem olarak, bende bana herhangi bir sıkıntı için müracaat edenlerin hepsine istiğfar etmelerini tavsiye ettim." (İlgili cümle kaynağı: Hasan Basri Hazretleri)
( 0 soru/yorum )