mülahazat:

Mülahazat nedir? Mülahazat hanesi ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Düşünceler, görüşler. Efendim arkadaşlarınıza arz ettiğim mülahazat bunlardı.

  • Mülahazat hanesi: Bir defter ya da cetvelde bir şey hakkındaki düşüncelerin yazılacağı sütun, düşünceler hanesi.
  • Mülahazat hanesini açık bırakmak: (deyiminin anlamı) Bir kimse, bir durum hakkında kesin bir yargıya varmayıp bu yargıyı zamana bırakmak. Onun için herhangi bir konuda nihai karara varmadan, dikkatlice düşünmek ve eskilerin ifadesiyle mülahazat hanesini boş bırakmak lazımmış. (İlgili cümle kaynağı: Mustafa Öz)