Mülahazat nedir? Mülahazat hanesi ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Düşünceler, görüşler: Efendim arkadaşlarınıza arz ettiğim mülahazat bunlardı.

  • Mülahazat hanesi: Bir defter ya da cetvelde bir şey hakkındaki düşüncelerin yazılacağı sütun, düşünceler hanesi.
  • Mülahazat hanesini açık bırakmak: (deyiminin anlamı) Bir kimse, bir durum hakkında kesin bir yargıya varmayıp bu yargıyı zamana bırakmak: Onun için herhangi bir konuda nihai karara varmadan, dikkatlice düşünmek ve eskilerin ifadesiyle mülahazat hanesini boş bırakmak lazımmış. (İlgili cümle kaynağı: Mustafa Öz)
( 0 soru/yorum )