Mülhakat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir bütüne katılanlar, mülhak olan, eklenen şeyler, ekler, ilaveler, katmalar: Bir belgede Yunus Emre vakfından ve bu vakfın mülhakatından olan bir tarladan söz edilmektedir. (İlgili cümle kaynağı: İ. Ateş)
  2. Bir merkeze bağlı veya ait olan yerler.
  3. İl, ilçe gibi yönetim merkezlerine bağlı olan yerler: Mülhakat adliyeden merkez adliyeye geçmek istiyorum... 1909 (1325) yılına kadar İstanbul şehri ile "mülhakat" denilen yakınındaki ilçeler için ayrıca bir Vali tayinine gereksinme duyulmamıştır...
( 0 soru/yorum )