Mülkiyet nedir? Mülkiyet hakkı ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İnsan elleri arasındaki küçük ev maketi
Özel mülkiyet
Mülk iyeliği, sahiplik: Özel mülkiyet.


  • Mülkiyet hakkı: (hukuk) Yasa ya da öteki düzenleyici kurallarla sınırlanmış olarak, bir mal üstünde en geniş tasarruf (istediği gibi kullanma) olanağını veren hak. Mülkiyet hakkına sahip kişi mülkiyetinde olan bir şeyi kullanma, başkalarına devretme, tahrip etme, bu şeyin ürünlerinden faydalanma gibi yetkilere sahiptir.
( 0 soru/yorum )