Mültezim nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Osmanlı Devletinde devlete ait rüsum ve vergilerden birinin toplanmasını götürü olarak üzerine alan kimse. Mültezim devlet adına vergi toplamaya yetkili kişidir ve bu sisteme de iltizam sistemi denilmektedir.