Mültezim nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Osmanlı Devletinde devlete ait rüsum ve vergilerden birinin toplanmasını götürü olarak üzerine alan kimse, kesenekçi: Mültezim devlet adına vergi toplamaya yetkili kişidir ve bu sisteme de iltizam sistemi denilmektedir... Mültezim toplayacağı vergiyi yapılan ihale sonucunda peşin olarak hazineye öderdi ve sonra üzerine kendi kar payını da ekleyerek vergiyi toplardı...
( 0 soru/yorum )