münebbih:

Münebbih nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dalgınlık, gaflet vb.den uyaran, ikaz eden, tembih eden.
    Türk Tarih Kongreleri, müzakereleri ve sergileriyle mürebbi ve münebbih rollerini oynamakta devam ediyorlar...
  2. Uyarıcı, uyandırıcı.
    Zira adalelerimize de münebbih tesiri olduğundan kahve içenlerimiz yorgunluğunun gittiğini ve yeniden çalışma takatini kazandıklarını söylerler ki fen vasıtasıyla bilinen bu tesirlerinden dolayı doğrudur... (İlgili cümle kaynağı: F. Tığlı)