Mümin ne demektir kime denir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnanan, inançlı, imanlı, mutekit.
  2. Müslüman.
  3. Kelime anlamı itibariyle mümin, inanan demektir. İslam akaidine göre mümin Yüce Allah'a, Peygamberlerine, meleklerine, gönderdiği kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere inanan, bu inancında hiç bir şüphe taşımayan ve inandığı bu hususları diliyle de açığa vuran kimsedir.


Allah el-Mümin'dir. Güvenin ve emniyetin yegane kaynağıdır. Kullarına güvenen, kullarının da kendisine güvenmesini bekleyen, hatta bu beklentiyi imanın olmazsa olmaz şartı olarak görendir. Bundan dolayı da el-Mümin olan Allah, kendisine inananları da mümin diye isimlendirir. Allah'a iman eden ve imanlarına akidevi anlamda hiçbir şek ve şüphe karıştırmayan insan mümindir.

Eğer Allah böyle bir isimlendirmeyi insan için kullanıyorsa tabi ki bu ismi en iyi hak eden şüphesiz Allah'ın Resulü olmalıdır. Çünkü Allah Resulü insanlık tarihi içerisinde en kamil imana sahip olan bir beşerdir. İlahi kelam O'nun (sav) mümin oluşunu şöyle dile getirir: "Resul, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti / mümin oldu" Bakara Suresi 2/285

kaynak
( 0 soru/yorum )