mülki:

Mülki nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Bir ülkeyle ilgili olan.
  2. Ülke yönetimine ilişkin.
  3. Asker sınıfı (askeri erkan) dışında kalan, sivil. Mülki erkan.

  • Mülki erkan: Genelde il, ilçe yönetimi gibi kademelerde görev alan sivil devlet görevlileri.
  • Mülki idare: İl ve ilçe yönetimi, yerel yönetim.
  • Mülki idare amiri: İl ve ilçelerde devleti temsil eden en yüksek makamlı görevli. İllerde mülki amir valiyken, ilçelerde kaymakamdır.