Mülki nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir ülkeyle ilgili olan.
  2. Ülke yönetimine ilişkin.
  3. Asker sınıfı (askeri erkan) dışında kalan, sivil: Mülki erkan.

  • Mülki erkan: Genelde il, ilçe yönetimi gibi kademelerde görev alan sivil devlet görevlileri.
  • Mülki idare: İl ve ilçe yönetimi, yerel yönetim.
  • Mülki idare amiri: İl ve ilçelerde devleti temsil eden en yüksek makamlı görevli: İllerde mülki amir valiyken, ilçelerde kaymakamdır.
( 0 soru/yorum )