Müncer nedir? Müncer olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yana doğru çekilip götürülen, sürüklenen: Akıbet bu tercihe müncerdir (M. L. Arslan). Cinsi münasebete müncer bir alanda kalem oynattığı görülmez. (S. A. Ali)
  2. Bir duruma veya bir şeye varıp son bulan, ... ile sonuçlanan: Senin de hayatta bir vazifen olabilir ki onu ifaya mecbursun: tahammül esasına müstenit ve bir faydaya müncer bir vazife! (M. N. Özön)


  • Müncer olmak:
    1. Çekilip götürülmek, sürüklenmek: Bir Avrupa devleti tarafından vaki olup Akdeniz mıntıkasında Türkiye'nin karışacağı bir savaşa müncer olan bir saldırı hareketi halinde... (N. Osten)
    2. Sonuçlanmak, sonucu -e varmak, ... ile neticelenmek: Yaraya iyi bakılmadığı halde daha uzun sürer ve tahripkâr bir şekil alarak vahim neticelere müncer olur (M. Dağ). Ondan sonra Almanya dört sene daha dayandı, lakin netice değişmedi, mağlubiyete müncer oldu. (İlgili cümle kaynağı: Yahya Kemal)
( 0 soru/yorum )