Mülahaza nedir? Mülahaza etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Düşünce, görüş, fikir: Kendi haline bırakıldığında sahibini olumsuz mülahaza ve tavırlara çeken nefis, yüzü hakka dönük irade, idrak ve şuur gibi duyguların emri altına girmesi halinde müspete dönüşür ve insanın yükselmesine hizmet eden bir keyfiyet alır (İlgili cümle kaynağı: Heyet).


  • Mülahaza etmek (yapmak):
    1. Düşünmek, tefekkür etmek: Bunu belirtmekte fayda mülahaza ediyorum (derleme cümle).
    2. Dikkatle bakmak, tetkik etmek: Diyorum ki, iş buraya varmadan akdem (önce) baş başa verip her tarafı mülahaza etsek. (Meclisi Ayan zabıt ceridesi)
( 0 soru/yorum )