mümanaat:

Mümanaat nedir? Mümanaat etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Engel olma, karşı koyma. Cihadın en efdali odur ki; eğri yolda olup hakka karşı mümanaat gösteren en cebbar hükümdarlara, kumandanlara karşı hak söz söylemektir. (Yılmaz Yenidinç)


  • Mümanaat etmek: Engel olmak.