Mümanaat nedir? Mümanaat etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Engel olma, karşı koyma, mani olma: Cihadın en efdali odur ki; eğri yolda olup hakka karşı mümanaat gösteren en cebbar hükümdarlara, kumandanlara karşı hak söz söylemektir. (Yılmaz Yenidinç)


  • Mümanaat etmek: Engel olmak, karşı koymak, mani olmak: Kızın istediğini yapmasına mümanaat etmek kimsenin haddi değildir (A. Rıza). Bu telgraftan anlıyorum ki, senin oraya gitmene mümanaat etmek istiyorlar. (İlgili cümle kaynağı: F. Kandemir)
( 0 soru/yorum )