Mülemma nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dizelerinden her biri başka dille yazılmış şiir: Mülemma manzumede bir mısranın bazı kelimelerinin hatta bazı beyitlerinin değişik dillerde yazılmasına denir.
  2. Eski edebiyatta bir bölümü Türkçe, bir bölümü Arapça ya da Farsça söylenmiş koşuk.
  3. (mecazi) Bulaşmış, sıvanmış: Çamurla mülemma.
  4. (mecazi) Kaplanmış: Kanı ile mülemma olan Mushaf'ı Şerifi Yıldız Kütüphanesinde siz de gözlerinizle gördünüz. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)
  5. Renk renk, alaca.


Mülemma Örnekleri


TÜRKÇE - ARAPÇA

Bir kelbini bir kelbine mahvettirir Allah
La havle vela kuvvete illa billah (Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)

(Laedri)


TÜRKÇE - ALMANCA

Wilkommen tükendi raus dediler (Hoş geldiniz tükendi defol dediler)
Artık bu iş tamam aus dediler (Artık bu iş tamam dışarı dediler)
Arada bir geh nach Haus dediler (Arada bir haydi gidin evinize dediler)
Otuz dört yıl böyle geride kaldı

(Ozan Yusuf Polatoğlu)
( 0 soru/yorum )