münderecat:

Münderecat nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Münderecat içindekiler, muhteviyat demektir. Ancak bu kitap münderecat itibariyle diğerlerine nazaran oldukça zengindir. Eser, gerek ifade açıklığı ve üslup akıcılığı, gerekse münderecat bakımından pek kıymetli ve yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlarımıza olan hitaplar bakımından da, İslam-Türk ahlakını muhafazaya yarayacak mahiyet ve değerdedir. (T. Yaprak)