Münazaa nedir? Münazaa etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ağız kavgası, çekişme, münakaşa: Davud aleyhisselama Yüce Allah şöyle buyurdu: "Ey Davud! Nefsini bırak, çünkü o daima münazaa çıkarır."
  2. İki taraf arasındaki kavga, düşmanlık: Bilakis onlar sırf aramızda hüküm süren münazaa yüzünden böyledirler. (İlgili cümle kaynağı: Kemal Beydili)


  • Münazaa etmek: Ağız kavgası yapmak, çekişmek.
( 0 soru/yorum )