Müktesep nedir? Müktesep hak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kazanılmış, elde edilmiş, edinilmiş: İsim, servet ve şöhret gibi unsurları müktesep prestij olarak sınıflayabiliriz. (İ. Bardakçı)


  • Müktesep hak: Kazanılmış hak: TTK. 385. madde müktesep haklardan söz etmekle beraber, bunları tanımlamamış sadece bazı hakları müktesep haklar olarak saymıştır. Örneğin, oy kullanmak, iptal davası açmak, kar payı almak gibi. (İlgili cümle kaynağı: A. Yürük)
( 0 soru/yorum )