müktesep:

Müktesep nedir? Müktesep hak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Kazanılmış, edinilmiş.


  • Müktesep hak: Kazanılmış hak. TTK. 385. madde müktesep haklardan söz etmekle beraber, bunları tanımlamamış sadece bazı hakları müktesep haklar olarak saymıştır. Örneğin, oy kullanmak, iptal davası açmak, kar payı almak gibi. (İlgili cümle kaynağı: A. Yürük)