mükerrer:

Mükerrer nedir? Mükerreren ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Yinelenmiş, tekrarlanmış, bir çok defa. Çifte veya mükerrer vergileme bir matrahtan iki veya daha fazla vergi alınmasıdır.


  • Mükerreren: Yinelenerek, tekrar edilmiş olarak. Bu hususu mükerreren beyan ettik.