Mükerrer nedir? Mükerreren ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yinelenmiş, tekrarlanmış: Aynı işlemin birden fazla kez deftere kaydedilmesi mükerrer kayıt olup bu kayıtlar muhasebe hatası kapsamındadır (E. Ceylan). Şekerin üçüncü kez kaynatılarak mükemmelleştirilmiş haline de "mükerrer" denir (TUBA). Çifte veya mükerrer vergileme bir matrahtan iki veya daha fazla vergi alınmasıdır.


  • Mükerreren: Yinelenerek, tekrar edilmiş olarak, tekrar tekrar: Mükerreren okuduğum için hatırımda kaldı. Yoksa bir görüşte hıfz edecek zihin nerede! (İlgili cümle kaynağı: F. Tığlı) Bu hususu mükerreren beyan ettik.
( 0 soru/yorum )