Mümeyyiz nedir? Mümeyyiz olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen: İnsanı hayvandan ayıran mümeyyiz vasfıdır. (İlgili cümle kaynağı: İbrahim Canan)
 2. Ayırt eden (temyiz eden).
 3. Sınavlarda sorular sorarak yeteneklileri ayıran kimse.
 4. Yazıları beyaz kağıda temize çeken kimse: "O, 'yazıla' işaretini koydu mu mümeyyiz temize çeker." (R. H. Karay)
 5. Bir kalemde, yazılan karalamaları düzelten ve tamamlayan görevli.


 • Mümeyyiz olmak: Makul surette hareket etme imkanına sahip olma anlamına gelir. Bunu, bir kişinin yaptığı fiil ve hukuki işlemlerin ve ortaya çıkan olayların gerçek anlamlarını, kapsamlarını ve sonuçlarını kavrayabilmesi, yaşamını bu değerlendirmelere göre yönlendirebilme yeteneğine sahip olması şeklinde kabul etmek gerekir.
 • Mümeyyizlik:
  1. Sınavda sınıf öğretmeniyle birlikte değerlendirmeye katılanın görevi. Türkçe öğretmeninin iki mümeyyizliği var.
  2. Mümeyyizin görevi
( 0 soru/yorum )