Mubassır nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eskiden, okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli olan kimse, gözetici: Ne mubassır ne müdür ne de üst sınıftan başımıza çavuş diye diktikleri efendi dövmüyor, sövmüyordu; günlük hareketler saatlerle düzenlenmiş, muntazam bir meşguliyet, bir istirahat temin edilmişti. (İlgili cümle kaynağı: A. Rasim)
( 0 soru/yorum )