muayyeniyet:

Muayyeniyet nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Belli olma durumu, belirlilik. Ama tarihi hadiseler belli bir nizam ve teselsül, yani muayyeniyet içerisinde gelişilir. Adet-i İlahiye, bütün olayları tabii sebeplere rabt ve isnat etmek üzere caridir. (M. Türköne)