Muayyeniyet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Belli, belirli olma durumu, belirlilik: Ama tarihi hadiseler belli bir nizam ve teselsül, yani muayyeniyet içerisinde gelişilir. Adet-i İlahiye, bütün olayları tabii sebeplere rabt ve isnat etmek üzere caridir (M. Türköne). Muayyeniyet'e göre, tabiatta vukua gelen hadiseler bazı mücbir sebeplerin tesiri ile vukua gelir. İlimde imkan ve tesadüfün yeri yoktur. Aynı şartlar altında aynı sebepler daima aynı neticeleri husule getirir. (İlgili cümle kaynağı: S. K. Yetkin)
( 0 soru/yorum )