mucibi:

Mucibi nedir? Mucibince ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gereken, gereği, gereğiyle anlamlarında kullanılır.
    Davayı kazanırsa talebe, mukavele mucibi borcunu verecek, kaybederse ödeme hükmü aldığı için verecek... (Necip Fazıl Kısakürek)
  2. Sebep olan, vesile teşkil eden.
    Son devirde yetişen en büyük tarihçi ve hukukçularımızdan Ahmet Cevdet Paşa, "Sultan Abdülaziz Hazretlerinin cülusu, ammeye mucibi memnuniyet oldu (halkın memnuniyetine vesile oldu) diye yazacaktı. (İlgili cümle kaynağı: Can Alpgüvenç)


  • Mucibince: Gereğince. Bu takdirde vergi, kanunun 131'inci maddesi mucibince tanzim edilen yoklama fişine müsteniden tarh olunur.