Mucibi nedir? Mucibince ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gereken, gereği, gereğiyle anlamlarında kullanılır: Davayı kazanırsa talebe, mukavele mucibi borcunu verecek, kaybederse ödeme hükmü aldığı için verecek... (Necip Fazıl Kısakürek)
  2. Sebep olan, vesile teşkil eden: Son devirde yetişen en büyük tarihçi ve hukukçularımızdan Ahmet Cevdet Paşa, "Sultan Abdülaziz Hazretlerinin cülusu, ammeye mucibi memnuniyet oldu (halkın memnuniyetine vesile oldu) diye yazacaktı. (İlgili cümle kaynağı: Can Alpgüvenç)


  • Mucibince: Gereğince: Bu takdirde vergi, kanunun 131'inci maddesi mucibince tanzim edilen yoklama fişine müsteniden tarh olunur.
( 0 soru/yorum )