Muhafazakarlık nedir? Muhafazakar ne demektir? Kısaca Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sahip olduğu değerleri muhafaza eden.
  2. Muhafazakar, sağ görüş sahibi, politik görüşü üzerinde dini motiflerin etkisinin hissedildiği kişidir.
  3. Tarihsel olarak sahip olduğu aile, gelenek ve din gibi değer ve kurumlarını temel alan, muhafaza eden, kökten değişimleri reddederek yavaş, ılımlı ve daha yüzeysel değişimi savunan.


  • Muhafazakarlık: Geleneksel sosyal etmenlerin muhafaza edilmesini destekleyen politik ve sosyal felsefedir. Daha belirgin bir anlamda toplumun değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan sağ kanat siyasi ideolojidir.
( 0 soru/yorum )