Mugayir nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uymayan, bağdaşmayan, aykırı, muhalif: Türkler yalnız edebe, ahlaka, dine ve hakkaniyete mugayir hareketlerden sakınırlar (İ. H. Danişmend). Devlet "hukuka mugayir" kanun yapamaz ve Devletin idari ve kazai vazifeleri olması hasebiyle, devlet yapmış olduğu kanunlara bağlıdır (İlgili cümle kaynağı: S. Armağan).
( 0 soru/yorum )