Mudil nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Karmaşık, güç, çetin, kompleks: Hatta böyle biri en girift ve en mudil meseleleri dahi çok rahatlıkla çözebilir (M. Serteser). Ruh hadiseleri, uzvi hadiselere nispetle daha fazla mudildir. (kelime ile ilgili cümle)
  2. Doğru yoldan çıkaran, saptıran, kötü yola sevk eden, dalalete düşüren: Çünkü Musa'da hüküm eden "Hadi" isminin mazharı idi, Firavun da ise "Mudil" isminin müsemması idi. (K. Büyükaksoy)
( 0 soru/yorum )