Muayyen nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Belli, belirli: Ve ferdin bu manevi yapısı ile ruhi hususiyetleri onda muayyen bir duyuş ve hareket ediş tarzı yaratır ki buna da "karakter, huy, tıynet, seciye" denir.
  2. Belirlenmiş, kararlaştırılmış: Demek burada, arazinin muayyen bir şekilde taksimi ortaya çıkmaktadır; bir boy veya boyun kısmı muayyen bir arazi parçasını kendi mülkü sayar ve komşularının oraya girmesine müsaade etmez.
  3. Bilinen: Zira insanın eceli muayyen olsaydı, yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka, yarıdan sonra darağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecekti...
( 0 soru/yorum )