muayyen:

Muayyen nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Belli, belirli.
    Ve ferdin bu manevi yapısı ile ruhi hususiyetleri onda muayyen bir duyuş ve hareket ediş tarzı yaratır ki buna da "karakter, huy, tıynet, seciye" denir.
  2. Belirlenmiş, kararlaştırılmış.
    Demek burada, arazinin muayyen bir şekilde taksimi ortaya çıkmaktadır; bir boy veya boyun kısmı muayyen bir arazi parçasını kendi mülkü sayar ve komşularının oraya girmesine müsaade etmez.
  3. Bilinen.
    Zira insanın eceli muayyen olsaydı, yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka, yarıdan sonra darağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecekti...