muhaceret:

Muhaceret nedir? Muhaceret etmek ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Göç, göçme.
    Kabileler toplu muhaceret zamanında, sık sık birbirinden ayrı gruplar şeklinde farklı bölgelere dağılmak zorunda kalıyorlardı.
  2. (hukuk) Yaşamakta olduğu ülkeden yabancı bir ülkeye uzun veya kısa süreli yerleşmek için gitme.


  • Muhaceret etmek: Yaşadığı ülkeden ayrılmak, göçmek. Onlar muhaceret ederlerken sürüleri yanlarındadır.