Düstur nedir? Düstur edinmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Genel kural.
    İşte yukarıda belirlenen Rabbinin sana vahyettiği bu ilkeler / emirler, yanlış işleri ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerden bazılarıdır. (Necm Suresi 160. Ayeti kerime)
  2. Yasalar dergisi.
    Vazifeleri ile alakalı bütün muamelelerde düstur adı verilen kanunlar mecmuasına riayet etmesi icap etmektedir.
  3. (felsefe) Düzgü.


  • Düstur edinmek: İlke veya kural olarak kabul etmek. Aslında imandan sonra doğruluğu düstur edinen bir insanın bütün dünya ve ahiret işleri düzgün olur.
( 0 soru/yorum )