Durultma nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Duru duruma getirme.
  2. (fizik) İçlerinde en az biri sıvı durumda bulunan ve birbirine karışmayan maddeleri, yoğunluk farklarına dayanarak birbirinden ayırmak.
  3. (kimya) Bulanık bir sıvı içinde asılı durumda bulunan katı maddelerin, sıvıyı dinlendirmekle, sıvıdan ayrılıp dibe çökeltilmesi.
  4. Şarapçılıkta, içkileri durulaştırmakta kullanılan yöntem.


  • Durultma aygıtı: (teknik) Birbirine karışmayan maddeleri durultmaya ve kapalı devre biçiminde kullanılacak bir suyu, içindeki yabancı maddelerden temizlemeye yarayan aygıt.
( 0 soru/yorum )