düyun:

Düyun nedir? Düyun-u Umumiye ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Düyun-u Umumiye Binası İstanbul
Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan Düyun-u Umumiye merkez binası (Miniatürk)
Düyun (Arapça) borçlar demektir.


  • Düyunu Umumiye: (tarih) Osmanlı İmparatorluğu'nun 24 Ağustos 1854'te başlayan ve giderek katlanan dış borçlarının ve faizlerinin tasfiyesi için Muharrem Kararnamesiyle (8-20 Aralık 1881) oluşturulan Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidatı Muhassasa İdaresi adlı özel kuruluşun kısa adı. Merkezi İstanbul'da olan Düyun-u Umumiye, yabancıların yönetiminde, kendisine ayrılan gelirleri, memurları eliyle toplar, yönetim giderlerini düştükten sonra geriye kalanı borçlara ayırırdı.