Düyun nedir? Düyun-u Umumiye ne demektir? Anlamı


Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi
olarak kullanılan
Düyun-u Umumiye merkez binası
(Miniatürk)
Düyun (Arapça) borçlar demektir.

Düyunu Umumiye: (tarih) Osmanlı İmparatorluğu'nun 24 Ağustos 1854'te başlayan ve giderek katlanan dış borçlarının ve faizlerinin tasfiyesi için Muharrem Kararnamesiyle (8-20 Aralık 1881) oluşturulan Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidatı Muhassasa İdaresi adlı özel kuruluşun kısa adı. Merkezi İstanbul'da olan Düyun-u Umumiye, yabancıların yönetiminde, kendisine ayrılan gelirleri, memurları eliyle toplar, yönetim giderlerini düştükten sonra geriye kalanı borçlara ayırırdı.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.