İktisap nedir? İktisap etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kendini bir şeyin sahibi kılma, kazanma, edinme, edinim. Ayni haklarda görüleceği üzere, eşyanın iktisap tarzları: 1) sahipsiz bir malın iktisabı, 2) sahipli bir malın iktisabı olmak üzere iki türlüdür. Birincilere aslen iktisap, ikincilere ise devren iktisap denir... (İ. Ü. İktisat Fakültesi)


  • İktisap etmek: Kazanmak, edinmek, elde etmek. Haklı bir sebep olmaksızın başkasının zararına mal iktisap eden kimse onu iadeye mecburdur...
( 0 soru/yorum )