İktisadi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir devletin, bir kurumun gelir ve gider düzeniyle ilgili olan, iktisatla ilgili. Ekonomik eş anlamı.
  2. Tutuma uygun, az masraflı, hesaplı, daha ucuza gelen.


  • İktisadi bilanço: Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinde alacak ve borçlarını gösteren bilanço.
  • İktisadi coğrafya: Coğrafyanın, ekonomik etkinlikleri inceleyen başlıca kolu.
  • İktisadi Devlet Teşekkülleri: Sermayelerinin tamamı ya da yüzde elliden fazlası devlet tarafından ödenen kamu kuruluşları.
( 0 soru/yorum )