İlan nedir? İlan etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir ilan örneği
İlan Örneği
  1. Bilinmesi istenen herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu herhangi bir yayın organı aracılığıyla herkese duyurma. Kararın Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiştir.
  2. Bu duyurma için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, duyuru. Yolda yürürken gözüne ilişen iş ilanına dikkat kesildi. (Y. Asal)
  3. Açıklama, açığa vurma, meydana çıkarma. O gece ona ilanı aşk ettim (B. Soydan). Derhal Venedik devletine ilânı harp etmek isterim. (İlgili cümle kaynağı: Z. Danışman)


  • İlan edilmek: Duyurulmak. Cumhuriyetin ilan edilmesi.
  • İlan etmek: Bir durumu, bir yargıyı, bir bilgiyi herhangi bir araçla belli bir topluluğa ya da kamuya duyurmak.
  • İlan gazetesi: Diğerlerine oranla ilana daha çok yer veren, ilanları için aranan gazete.
  • İlan köşkü: Caddelerin uygun yerlerine yapılmış, üzerine ilan yapıştırılan silindir biçiminde kule.
  • İlan pulu: İlanlardan vergi alabilmek için kullanılan pul.
  • İlan tahtası: Çeşitli iş yerlerinde, okullarda, devlet dairelerinde vb. yerlerde, ilgili olanlara duyurulmak istenen ilanların asıldığı pano.
  • İlanen: Yazılı olarak tebliğ edilmeden ve sadece bir kişi gözetilmeden ilgili ilgisiz herkese duyuru yoluyla anlamında kullanılır. Genellikle belediye anonslarında "ilgililere ilanen duyurulur" şeklinde söylenir.
( 0 soru/yorum )