İlan nedir? İlan etmek ne demektir? Anlamı


Bir ilan örneği
İlan Örneği
Birilerince bilinmesi istenilen bir şeyi duyurmak.

  • İlan edilmek: Duyurulmak.
    Cumhuriyetin ilan edilmesi.
  • İlan etmek: Bir durumu, bir yargıyı, bir bilgiyi herhangi bir araçla belli bir topluluğa ya da kamuya duyurmak.
  • İlan gazetesi: Diğerlerine oranla ilana daha çok yer veren, ilanları için aranan gazete.
  • İlan köşkü: Caddelerin uygun yerlerine yapılmış, üzerine ilan yapıştırılan silindir biçiminde kule.
  • İlan pulu: İlanlardan vergi alabilmek için kullanılan pul.
  • İlan tahtası: Çeşitli iş yerlerinde, okullarda, devlet dairelerinde vb. yerlerde, ilgili olanlara duyurulmak istenen ilanların asıldığı pano.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.