Enterne nedir? Enterne etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
"Gözaltına almak, sınırlamak" anlamlarına gelen enterne etmek sözünde geçer. Azad'a enterne emri geldiğinde ikamet ettiği yer arandı ve tüm yazmalara el kondu. (İlgili cümle kaynağı: M. E. K. Azad)


  • Enterne etmek: Gözaltına almak, gözaltında tutmak, sınırlamak. Padişahın iradesiyle saraydan dışarı çıkartılmamıştı. Yani isyancıların arasına dönememişler diğer bir tabirle sarayda enterne edilmişlerdi.
( 0 soru/yorum )