Entalpi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Entalpi, maddenin yapısında depoladığı her türden enerjilerin toplamıdır. H ile simgelenir. Bir mol maddede depolanmış enerjiye o maddenin molar entalpisi denir.
  2. Entalpi (fizik) bir sistemin iç enerjisi ve basıncıyla hacminin çarpımları toplamından oluşan ve değişimi, sabit basınçta sistemin aldığı ya da verdiği ısıyı gösteren termodinamik durum ölçüsü, simgesi H.
( 0 soru/yorum )