Enerji nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Enerjiyi anlatan bir plazma topu
Enerji
  1. Gücünü harcama isteği ve yeteneği, erk.
  2. (fizik) Bir cisimde bulunan ve ortaya bir iş çıkarmaya yarayan güç. Kinetik enerji, potansiyel enerji, nükleer enerji, elektrik enerjisi vb.
  3. (fizik) Bir cisim ya da bir sistemdeki iş yapma yeteneği.


  • Potansiyel enerji: Depolanmış kullanılmaya hazır olan enerjiye denir. Saat zembereği ya da pil gibi.
  • Kinetik enerji: Hareket enerjisidir. Rüzgar, akan sular, giden arabanın enerjisi gibi.
  • Enerji dengesi: (fizik) Bir sisteme giren ve çıkan enerji türlerinin nicelikleri arasında kurulan denge.
  • Enerji dönüşümü: (fizik) Bir enerji türünün kullanım amacına uygun başka bir enerji türüne dönüşümü.
  • Enerji seviyesi: (fizik) Atom çekirdeğinden değişik uzaklıkta bulunan elektronların, belirli değerler alan enerji durumları.
  • Enerjinin sakınımı (korunumu) yasası (prensibi): (fizik) Enerjinin yoktan var edilemediği, ya da var olan enerjinin yok edilemeyip ancak bir başka enerji türüne dönüştürülebileceğini belirten temel doğa yasası.
( 0 soru/yorum )