Erbap nedir? Erbabı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Erbap bir işten anlayan, bir işi en iyi şekilde yapan, o işte becerikli olan usta, mahir kimse demektir.
    Her işi erbabından sormalı... İşte nihayet anlayan bir kimse, dedi, işte nihayet resimlerimin paha biçilmez değerini kabul eden bir erbap. (V. M. Kocatürk)
  2. Sahipler.
    Erbap Allah'ın isimlerinden olan, sahip, efendi, reis, mürebbi, düzene koyan anlamlarına gelen Rabb'ın çoğuludur. Tekili Allah için Rab şeklinde dilimizde kullanılmaktadır. (Kelime ile ilgili cümle: E. İşler)
( 0 soru/yorum )