Enek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş, iğdiş edilmiş (koyun, keçi, at vb.)
  2. Yanağın alt kısmı.
  3. Sermaye.
  4. Hisse, pay.
  5. Taş, kemik, cam ya da madenden yapılmış zıpzıp, bilye.
    Yıkık binaların toprak odalarında enek (bilye) oynardık.
  6. Çocukların oynadığı aşıkların en büyüğü ve en güzeli.
  7. Sabanın elle tutulan yerinden demir takılan yerine kadar olan kısım.
( 0 soru/yorum )