Emsal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Benzer, denk, eş. Bunların hepsi hakikaten emsali görülmedik derecede muhteşemdi (Ö. Seyfettin). Emsaline az rastlanır bir takı.
  2. Aynı yaşta olan, yaşıt, akran. Osman ise koca kafalı, iri kıyım ve emsallerine göre oldukça uzun boyluydu (İlgili cümle kaynağı: M. Uslu). "O senin emsalin değil."
  3. Örnek, numune, misal. Bu aslında bizim için önemli bir emsaldir (C. Nuroğlu). Bu davranışa göz yumulursa, başkalarına emsal olur.
  4. (matematik) Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, katsayı. Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. (G. Taneri)


  • Emsal Bedel: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir şeyin, satılması veya bedeli üzerinden herhangi bir işlem yapılması gerekmesi halinde o şeyin o anda emsaline göre belirlenen değeri.
  • Emsal Karar: Daha önceden verilmiş bir mahkeme kararının örnek alınarak benzer bir hukuki uyuşmazlıkta aynı veya benzer bir kararın verilebilmesi olanağı.
  • Emsalsiz: Eşi, benzeri olmayan, bir benzeri daha bulunmayan eşsiz.
( 0 soru/yorum )