Kişilik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli kişilik ve ruh hallerini gösteren çeşitli mimiklerdeki insan yüzleri
Kişilik
 1. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet.
  Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar çok kişilik vardır.
 2. Bir kimsenin kendine özgü belirgin bir özelliği olması durumu.
 3. İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
 4. ... kişiye yetecek miktarda.
  On kişilik yemek.
 5. (toplum bilim) Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği ve büyük oranda toplumsal yapı tarafından belirlenen alışkanlıklarının ve davranışlarının tümü.
 6. (ruh bilim) Bireyin kendine özgü ve diğer bireylerden ayırıcı davranışlarının bütünü.
 7. Bireyin ruhsal, bedensel ve fizyolojik özelliklerinin tümü.


 • Kişilik bozukluğu: (psikoloji) Kişideki gereksinmelerde, özelliklerde ya da alışkanlıklarda uyumsuzluğa yol açan ruh durumu.
 • Kişilik gelişimi: (eğitb.) İç itmelerde toplumsal etkiler karşısında sürekli uyum yapmak durumunda kalan bireyin kişilik yapısı ve biçiminde doğumdan başlayarak olgunluk çağına değin görülen değişmeler.
 • Kişilik hakları: (hukuk) Kişinin, yaşamının, sağlığının, vücut tamlığının, toplum içindeki durumunun korumasına yarayan haklar.
 • Kişilik kazanmak: Belirgin kişi durumuna gelmek.
( 0 soru/yorum )