Yasa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde bir hakim tokmağı olan ve yanında yasa yazan bir yasa kitabı
Yasa
  1. Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural. Ceza yasası. Kanun eş anlamı.
  2. Devletin yasama kurulunca herhangi bir alanda herkesçe uyulmak için konulan kuralların saptandığı kitap. Anayasa kitabı.
  3. Doğa olaylarının bağlı göründükleri ve dışına çıkamadıkları düzen. Doğa yasaları.
  4. Bir bilim dalının saptadığı genel kural. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, devirdaim makinesi yapmak olanaksızdır.


  • Yasa çıkarmak (yapmak, koymak): Bir yasa önerisi, yasa gücü tarafından onaylanmak.
  • Yasa koyucu: Yasa yapma ya da koma yetkisi olan, vazııkanun.
  • Yasa sözcüsü: Danıştay savcısı.
  • Yasaya aykırı: Yasaya uygun olmayan, yasa dışı.
( 0 soru/yorum )