Yasa nedir ne demektir? Anlamı


Yasa
  1. Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural. Ceza yasası. Kanun eş anlamı.
  2. Devletin yasama kurulunca herhangi bir alanda herkesçe uyulmak için konulan kuralların saptandığı kitap. Anayasa kitabı.
  3. Doğa olaylarının bağlı göründükleri ve dışına çıkamadıkları düzen. Doğa yasaları.
  4. Bir bilim dalının saptadığı genel kural. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, devridaim makinesi yapmak olanaksızdır.


  • Yasa çıkarmak (yapmak, koymak): Bir yasa önerisi, yasa gücü tarafından onaylanmak.
  • Yasa koyucu: Yasa yapma yada koma yetkisi olan, vazııkanun.
  • Yasa sözcüsü: Danıştay savcısı.
  • Yasaya aykırı: Yasaya uygun olmayan, yasa dışı.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.