Pazarlama nedir ne demektir? Anlamı


Pazarlama
  1. Pazarlama (ticaret) Bir ürünün, bir malın satışını sağlamak için girişilen etkinliklerin tümü.
  2. Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü.


  • Pazarlama marjı: (iktisat) İlk satıcıya ödenmiş olan fiyatla, piyasa zincirindeki son alıcının ödediği fiyat arasındaki fark.
  • Pazarlama siyaseti: (iktisat) Hangi tüketicinin ne zaman, nerede, hangi mala gereksinim duyduğunu saptama.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.