Demokrasi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ellerini kaldırarak söz isteyen insan siluetlerinden oluşan ve demokrasiyi anlatan görsel
Demokrasi
Demokrasi (Yunanca, dimos: halk, kratos: iktidar) siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın ya da düzenli aralıklarla halkın seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumları ne olursa olsun bütün yurttaşların eşit sayıldığı ve eşit haklara sahip olduğu toplumsal örgütlenme ve yönetim biçimi, el erki. Demokrasi, çoğunluğun seçtiği kimselerden oluşan bir yönetimi öngörür.
( 0 soru/yorum )