Halihazır nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Siyah renkli halihazır harita
Halihazır harita
Şimdiki, bugünkü, içinde bulunulan durum.
Daha sonra belki normale dönecek olan bu arayış içindeki ortam, halihazır haliyle hiç Akif'e göre değildi. (H. Göze)


  • Halihazır harita: Halihazır harita içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır haritada nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. kaynak
( 0 soru/yorum )