İvecen nedir? İvecenlik ne demektir? Anlamı

Çabuk davranma huyunda olan, iveğen, aceleci, sabırsız gibi anlamlara gelir.
Bineceğim tren iki saat sonra gelecekmiş. İvecen huyumdan dolayı bu iki saat zor geçti (kelime ile ilgili cümle).

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.