İvecen nedir? İvecenlik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çabuk davranma huyunda olan, iveğen, aceleci, sabırsız gibi anlamlara gelir. Ama kimi konularda hiç de ağır değiliz: birtakım önerileri uygulamaya koymakta öyle ivecen davranıyoruz ki ne yöntemini göz önüne alıyoruz, ne sonucunu. (T. Yücel)

  • İvecenlik: İvecen olma durumu, acelecilik. Neden sanki böyle ivecenlik etti bilemiyorum. Ama onun yaratılışında bu ivecenlik vardı. Hızlı yaşamayı severdi. Gerçekten de hızlı yaşadı. (İlgili cümle kaynağı: Ü. Y. Oğuzcan)
( 0 soru/yorum )