İştigal nedir? İştigal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uğraşma, çalışma, ilgilenme, meşgul olma. "Evet bütün medeniyet Türkün eseridir." Bunu ben değil, arkeoloji, filoloji ilmi ile iştigal edenler birçok garp alimleri ve son buluşlar meydana çıkarıyor. (Kelime ile ilgili cümle: R. Çavdarlı)

  • İştigal etmek: Uğraşmak, çalışmak, bir iş ile meşgul olmak. Ne işle iştigal ediyorsunuz?
( 0 soru/yorum )