İştigal nedir? İştigal etmek ne demektir? Anlamı

Uğraşma, çalışma, ilgilenme, meşgul olma. "Evet bütün medeniyet Türkün eseridir." Bunu ben değil, arkeoloji, filoloji ilmi ile iştigal edenler birçok garp alimleri ve son buluşlar meydana çıkarıyor. (Kelime ile ilgili cümle: R. Çavdarlı)

  • İştigal etmek: Uğraşmak, çalışmak, bir iş ile meşgul olmak. Ne işle iştigal ediyorsunuz?

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.