İvedilik nedir? İvedilikle ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İvedilik, tez elden acil olarak yapılma gerekliliği, müstaceliyet, istical. İvedilik duygusu dünün sonsuza kadar yok olduğunu, yarının ise asla gelmeyeceğini bilmemizi sağlayan o duygudur. Elinizde bir tek gün vardır...

  • İvedilikle: Çabukça, acele olarak. Genel Kurul, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi istemini oy çokluğu ile kabul etti.
  • İvedilik kararı: (hukuk) İki defa görüşmeye tabi olan kanun tasarısı ve tekliflerinin bir defa görüşmeye tabi tutulması yolunda verilen karar.
( 0 soru/yorum )